Prečo by ste sa mali konferencie zúčastniť?

25. 5. 2018 vstúpi do platnosti nová legislatíva o ochrane osobných údajov vychádzajúca z nariadenia GDPR (General Data Protection Regulation), ktorá svojimi zmenami výrazným spôsobom zasiahne aj do reklamnej komunikácie. Jediná konferencia na Slovensku, ktorá rozoberá problematiku GDPR z pohľadu marketingovej komunikácie Vám dá návod ako sa najlepšie pripraviť, aby ste sa vyhli vysokým pokutám a pracovali s osobnými údajmi vašich zákazníkov v súlade s novou legislatívou.

 • Aké dáta považujeme podľa nového nariadenia za osobné?
 • Viete, že do osobných údajov zahŕňame aj online identifikátory ako cookies či IP adresy?
 • Aký je rozdiel medzi osobnými a pseudonymizovanými osobnými údajmi?
 • Viete kam zaradiť vašu spoločnosť na základe získavania, spracovania a použitia osobných údajov z pohľadu GDPR?
 • Aké sú vaše povinnosti voči dotknutým osobám, ktorých dáta spracúvate?
 • Ako má vyzerať súhlas s využitím osobných údajov vašich zákazníkov?

Aj na tieto otázky dá odpovede konferencia organizovaná združením pre internetovú reklamu IAB Slovakia. Účastníci majú aj jedinečnú príležitosť rozobrať problematiku osobných dát so zástupkyňou Úradu pre ochranu osobných údajov - JUDr. Danielou Palkovičovou - riaditeľkou odboru právnych služieb.

Pre koho je konferencia určená?

Konferencia je určená pre online marketérov, online vydavateľov, reklamné a mediálne agentúry a pre všetky ostatné subjekty, ktoré využívajú na cielenie online reklamy osobné údaje svojich zákazníkov a potenciálnych klientov, ako napríklad prevádzkovateľov e-shopov, menších webových stránok, webových služieb a aplikácií.


Program

Program

24.10.2017
08:00 - 09:00

Registrácia účastníkov

Pri kúpe lístkov prosíme o uvedenie mena a priezviska účastníka / účastníkov, bez nich nebude možná úspešná registrácia.
Ráno vám spríjemní aj čerstvá káva a drobné občerstvenie. 

09:00 - 09:10

Otvorenie konferencie a privítanie účastníkov

Daša Karpelová, výkonná riaditeľka združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia

09:15 - 10:00

Ochrana osobných údajov v prostredí prevádzkovateľa

Osobitne si ozrejmíme nielen definíciu subjektov podliehajúcich GDPR, ale aj ich postavenie a povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov. Kedy osobný údaj pseudonymizovať a kedy použiť šifrovanie, aký je v tom rozdiel? Ako správne nastaviť marketingovú komunikáciu z pohľadu ochrany osobných údajov. Čo nové prinesie nový zákon o ochrane osobných údajov.

Viac k téme:

 • definícia osobného údaju v kontexte marketingovej komunikácie (meno, priezvisko, mail, telefónne cislo, cookie, IP adresa…)
 • čo sú to pseudonymizované osobné údaje ? aké pre ne platia pravidlá z hľadiska ochrany osobných údajov?
 • profilovanie - sledovanie aktivity (správania sa) v kontexte marketingovej komunikácie (sledovanie aktivít návštevníka v digitálnom prostredí)

 

10:00 - 10:15

Otázky a odpovede k problematike definície "osobných údajov"

Na otázky bude odpovedať Judr. Daniela Palkovičová, riaditeľka odboru právnych služieb Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

10:15 - 10:30

Kávová prestávka

10:30 - 11:15

Súhlas s poskytnutím osobných údajov na marketingové účely

Každá spoločnosť môže spracúvať osobné údaje na základe súhlasu, zákona, zmluvy a ďalších právnych základov. Súhlas dotknutej osoby sa najčastejšie využíva práve pri marketingových aktivitách (newslettre, súťaže, vernostné programy). Nie každý súhlas udelený podľa teraz platného zákona sa bude považovať aj za platný súhlas podľa nového nariadenia (GDPR). Nové nariadenie a zákon prinášajú zmeny nielen v ponímaní formy súhlasu, ale aj jeho obsahu. S novou legislatívou prichádza aj k zmenám v oblasti práv dotknutých osôb ohľadne informácií, ktoré sú spoločnosti povinné poskytnúť dotknutým osobám v prípade ich vyžiadania.

 • právny základ spracovania osobných údajov; 
 • legitímny súhlas s použitím osobných údajov a náležitosti súhlasu; 
 • dotknutá osoba a jej práva - povinnosti prevádzkovateľa osobných údajov;
 • poskytnutie osobných údajov inému prevázkovateľovi a prenos osobných údajov v rámci a mimo EU;
11:15 - 11:30

Otázky a odpovede k problematike "súhlasu s poskytnutím osobných údajov"

Na otázky bude odpovedať Judr. Marcela Macová, konateľka spoločnosti DAPRO Consulting

11:30 - 12:00

Ako sa „správať“, aby ste boli v súlade s právnou úpravou ochrany osobných údajov tak v zmysle GDPR ako aj zákona o ochrane osobných údajov

Niektoré povinnosti podľa nariadenia GDPR musia spoločnosti implementovať už teraz. Povieme si, ktoré sú to, a ako treba začať, aby boli správne nastavené podmienky spracúvania osobných údajov. Prichádzajúce nové povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov.

12:00 - 13:00

Obed

Obed bude formou teplých bufetových stolov na prízemí hotela Falkensteiner

13:00 - 13:30

Vplyv GDPR na programmatic reklamu: skúsenosti spoločnosti Adform

V skratke o spoločnosti a službách Adform;
K akým typom dát má Adform prístup a ktoré hlavné aktivity v rámci spracovania dát vykonáva;
Vývoj našej interpretácie spracovania dát: pred a po GDPR;
Ako zmeny, ktoré prináša GDPR ovplyvnili našu interpretáciu spracovania dát a kroky, ktoré sme podnikli:

 • hlavné zmeny spojené s GDPR, ktoré ovplyvnili náš biznis;
 • ako Adform spracovával dáta doteraz a čo sa zmenilo;
 • aké technologické prostriedky boli využité na riešenie nových výziev v tejto oblasti;
 • zmeny v politike, štrukturálnom vývoji, kooperácii s partnermi;

Spolupráca s našimi "buy-side" zákazníkmi (zadávatelia/agentúry) a "sell-side" zákazníkmi (vydavateľmi).

 

13:30 - 13:50

Ako sa zmenia systémy e-shopov z pohľadu IT?

Regulácia GDPR zmení náš prístup k zákazníkom, preto sa zmenia aj naše IT systémy. Čím väčší e-shop, tým väčšia zodpovednosť. Kde sú tie najväčšie výzvy? Ako sa zmení použitie cookies, zbieranie súhlasov, zásady bezpečnosti? Čo pre nás znamená zakázanie profilácie? Ako technicky uplatniť právo na informácie a právo na zabudnutie? Aká náročná je zmena IT systémov? Sme ochotní zabudnúť dáta o našich zákazníkoch? Ako tomu predísť? Čo treba urobiť už teraz? Aké sú kľúčové časti GDPR projektu pre e-shop?

Autor je technický a IT konzultant, porozpráva o skúsenostiach z prostredia veľkých e-shopov s niekoľkomiliónovou ročnou návštevnosťou. Jeho rady môžu pomôcť e-shopom každej veľkosti.

13:50 - 14:15

Nová GDPR legislatíva ako výzva pre váš online business a marketing – pohľad z praxe

O význame online businessu dnes nikto nepochybuje. Online má však svoje špecifiká - behaviorálny marketing, profiling, screening, sociálne média, cookies atď. - to sú všetko pojmy, ktoré sú pre ľudí v online sektore bežnou realitou. Avšak do akej miery je, resp. bude praktická realizácia online businessu zlučiteľná s GDPR legislatívou?

V príspevku sa autor zameria na niektoré praktické prípady z praxe, napríklad:

 • spotrebiteľská súťaž z pohľadu princípu OPT-IN vs. OPT-OUT;
 • priamy marketing;
 • nové kategórie osobných údajov (cookies, IP adresa a pod.);
 • zverejňovanie osobných údajov v rámci publikačnej činnosti;
 • prevod predplatiteľského kmeňa a osobné údaje;
 • polemika k existencii rodného čísla (opodstatnenosť anonymizácie alebo zbytočná hystéria?).
14:15 - 14:40

Aké problémy prinesie GDPR a predložené nariadenie o elektronickom súkromí (ePrivacy nariadenie) online hráčom?

Ostáva len pár mesiacov a nadobudne účinnosť nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov. Spoločnosti sa stále snažia zorientovať a zanalyzovať, čo to pre nich bude znamenať v praxi, ale ešte predtým ako nové pravidlá nadobudli svoju účinnosť, Európska komisia navrhla zmenu nariadenia o elektronickom súkromí (ePrivacy nariadenie), ktoré ohrozí reklamný online ekosystém založený na dátach. Chris Hartsuiker z IAB Europe vysvetlí ako toto nové nariadenie znásobí problémy, ktoré už prináša samotné GDPR v reklamnom online prostredí.

14:40 - 15:05

Znamená GDPR a ePrivacy koniec internetového marketingu?

Spoliehate sa na efektívne nástroje v online marketingu ako je remarketing alebo analýzu nákupného správnia zákazníkov? Neviete či zákazníci budú musieť poskytnúť súhlasy, aby sa im zobrazovali bannery? Nariadenia GDPR a ePrivacy prinášajú v tejto oblasti podstatné zmeny. Stihnete sa do mája 2018 pripraviť? Na tieto otázky sa pokúsime odpovedať stručne a bez paragrafov.

Miesto konania

Adresa:
Hotel Falkensteiner
Pilárikova ulica 5
811 03 Bratislava
www:
falkensteiner.com/sk/hotel/bratislava

Spíkri

K téme

IAB Slovakia ako člen nadnárodného združenia IAB Europe aktívne sleduje problematiku nového nariadenia GDPR a jeho implementácie do praxe, primárne pre subjekty digitálneho odvetvia. 

Znenie nariadenia GDPR v slovenskom jazyku, ktoré bolo schválené Európskou komisiou dňa 27. 4. 2016 z dôvodu prispôsobovania sa súčasnému technologickému vývoju a potreby chrániť osobné údaje fyzických osôb. Nariadenie nadobudne účinnosť 25. 5. 2018. 

Zoznam prvých základných krokov, ktoré by mali vykonať digitálne subjekty v rámci svojich spoločností s cieľom zosúladenia ich procesov pri práci s osobnými údajmi s novou európskou legislatívou.

Charakteristika a špecifikácia osobných údajov podľa nového nariadenia GDPR z pohľadu digitálneho odvetvia. 

Ak máte záujem o viac informácií z danej problematiky navštívte stránku iabslovakia.sk

 

Mediálni partneri a partneri

Nepremeškajte už žiaden IAB Event!